• واحد فروش: 32224210-031

Features

گزارش تصویری تجلیل از خیر بزرگوار مدرسه ساز جناب آقای اصغر تجدد

گزارش تصویری تجلیل از خیر بزرگوار مدرسه ساز جناب آقای اصغر تجدد :

در جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان از خیّر بزرگوار مدرسه ساز جناب آقای اصغر تجدد با اهداء هدیه ای بعنوان یادبود تقدیر به عمل آمد.