• واحد فروش: 32224210-031

Features

اصغر تجدد در گفت وگو با مردم سالارى : از دولت حمايت مى خواهيم

در فصل سرد پاييز با به صدا در آمدن زنگ مدارس، دانش آموزان راهى كلاس هاى درس مى شوند، دانش آموزانى كه آينده كشور با قلم و كاغذشان رقم خواهد خورد. در اين ميان هستند كسانى كه براى تامين نيازهاى همين دان ش آموزان در سخت ترين شرايط اقتصادى و با دست و پنجه نرم كردن با موانع بر سر راه صنعت، تلاش مى كنند. كاغذ ازدير باز قابل اعتمادترين وسيله انتقال انديشه بوده است. آنجايى كه در كنار مركب روزى روشنفكرى هاى گاندى را بر روى خودش به جهان ارائه مى كرد و جايى ديگر دست نوشته عاشقى مى شد براى معشوقش. كاغذ شايد فراموش ناشدنى ترين وسيله ارتباطى بين انسان ها باشد. اين ماده ساخته شده از خمير چوب كتان، پنبه و كنف، از زمان اختراع تاكنون نقش مهمى در ثبت و نگهدارى تجربيات و تفكرات انسان ها داشته است. كاغذ از اساسى ترين كالاهاى زندگى روزمره است. اول صبح بعد از خوردن نان انسان نيازش به كاغذ مشاهده مى شود. بى شك اختراع و مصرف كاغذ در رشد هر چه سريع تر سطح علمى و فرهنگى جوامع بشرى بى تاثير نبوده است در چند دهه گذشته كشورمان چه در مقاطع علمى فرهنگى و چه در زمينه هاى هنرى و فكرى كودكان مهم ترين نقش را ايفا كرده است. برادران تجدد شركت سروستان سپاهان را تاسيس كردند كه امروز در به يكى از بزرگترين A تبديل كاغذ دفتر دان ش آموزى و كاغذ مصرفى 4 و قديمى ترين فعالان صنعت كاغذ در زمينه توليد و توزيع كاغذهاى سايز شده دفاتر مدارس تبديل شده و در عصر تكنولوژى و ارتباطات رسانه اى كم لطفى ها را تحمل كرده و خم به ابرو نياورده است. در خصوص شركت سروستان سپاهان توضيحى بفرماييد؟ ما همان صحافان قديمى هستيم كه دفتر توليد مى كرديم اما با زمان پيش رفته ايم. روزى بود كه 18 ميليون دانش آموز در كشور وجود داشتند و دفاتر مورد نيازشان را از وزارت بازرگانى تامين مى گردد اما امروز 20 سال است كه شركت ما به عنوان يك شركت بخش خصوصى خودش دفاتر كشور را توليد مى كند. خوشبختانه با توجه به استراتژيك بودن دفاتر دانش آموزى در زندگى و نياز روزمره در اين 37 سال پس از انقلاب هيچ زمانى مشاهده نشده كه كشور با كمبود دفاتر دان ش آموزى مواجه شود. شركت سروستان سپاهان حدود 70 درصد از دفاتر مدارس كل كشور و حدود 80 درصد از دفاتر افغانستان را توليد و تامين مى كند كه وجود نقاط مشترك در زبان و فرهنگ دو كشور ايران و افغانستان موجب شده تا دفاتر توليد شده توسط اين شركت مورد تاييد مردم و مسوولان اين كشور باشد. با توجه به اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين واحد توليدى مجوز دو پروانه بهره بردارى به ميزان 70000 تن را داده است ولى از سوى ديگر را صادر مى نمايد كه اين خود تناقضى A براى تاجران مجوز واردات كاغذ 4 آشكار مى باشد. اصلى ترين مشكل صنعت كاغذ چيست؟ متاسفانه اصلى ترين مشكل صنعت ما واردات است در دولت قبل مشكلاتى دامن گير اين صنعت شد و واردات بى رويه و كم لطفى به توليد و صنعت داخلى موجب بروز مشكلاتى در صنعت كاغذ كشور شد و كاغذ از كشور هند كه پايي ن ترين مرغوبيت كاغذ جهان را دارد وارد كرديم اين در حالى است كه ما در كشورمان توليد مى كنيم همان كاغذ با همان كيفيت A كه كاغذ 4 است كه در برزيل و اندونزى توليد مى شود. بزرگترين مشكل صنعت كاغذ كشورمان بى توجهى مسوولين به حساسيت موضوع توليد و اشتغال داخلى است. يك كارخانه با 250 كارگر و پرسنل در كشور توليد خوب داشته و جنس مرغوب تحويل مى دهد، در حالى كه يك تاجر با 500 ميليون مى تواند اين كارخانه را از توليد بازداشته و كار را متوقف كند. از هند وارد مى شود A متاسفم كه مى گويم بسته بندى با كيفيت نامرغوب كاغذ 4 و با ما رقابت مى كند در حالى كه دولت بايد طرفدار و حامى توليدكنندگان داخلى باشد. محصولى كه ما در كشور در حال توليد آن هستيم و با كيفيت مرغوب به عراق و افغانستان صادر مى شود كشورهاى همسايه براى تمام وزارت خانه فرهنگ و آموزششان از ما كاغذ مى برند ولى در كشور خودمان اينگونه مورد كم لطفى قرار مى گيريم. وقتى كشورى توان توليد دارد واردات در آن صنعت فقط به توليدكننده داخلى ضربه وارد مى كند. ملت به توليدكننده نياز دارد و توليدكننده به حمايت دولت. با عنايت به سخنان مقام معظم رهبرى كه هوشيارانه امسال را سال دولت و ملت، همدلى و هم زبانى نام گذارى كردند. همچنين سال هاى گذشته كه نام گذارى ايشان تاكيد بر اقتصاد مقاومتى و توليد ملى بوده است، بنابراين دولت بايد توليدكننده داخلى را حمايت كند تا صنعت داخلى هر چه با رونق تر در خدمت ملت باشد. اين مشكل فقط در صنعت شما نيست و در صنايع ديگر هم مشاهده مى شود كه توليدكننده داخلى براى تامين مواد اوليه مجبور است ارز مبادله اى پرداخت كند. در اين ميان نقش قاچاقچى در روند توليد صنعت كاغذ چقدر موثر است؟

خوشبختانه كالاى ما قاچاق نمى شود اما واردات بى رويه، اين صنعت را از پاى در آورده كه به موازات قاچاق مى تواند به بدنه اين صنعت آسيب برساند به صورت دستى بسته بندى مى شود در صورتى كه A در هند كاغذهاى 4 دستگاه هاى تمام اتوماتيك در كشور اين بسته بندى را انجام مى دهد. متاسفانه واردات بى رويه موجب تعطيلى چند شركت شده است. شركت بزرگ زيراكس و پليكان از جمله شركت هاى معتبر هستند كه تعطيل شده اند. 20 كارخانه در كشور وجود دارد كه همگى در ركود به سر مى برند و A در صنعت كاغذ 4 تنها يك شيفت كار مى كنند در واقع با واردات بى رويه بهترين كيفيت كاغذ داخلى ناديده گرفته مى شود. كاغذ رول از چين، برزيل، پرتغال، و اندونزى كه بزرگترين توليدكنندگان كاغذ مى باشند وارد مى شود. خواسته شما به عنوان يكى از بزرگترين توليدكنندگان داخلى از دولت چيست؟ از دولت مى خواهيم كه اين صنف كه با بهترين دستگاه هاى دنيا و با بهترين استاندارد هاى دنيا كار مى كند را حمايت كند. بنده به عنوان يك توليدكننده داخلى از وزارت صنايع، معادن و تجارت و همچنين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت كار و امور اجتماعى و همچنين از اداره گمرك و بانك مركزى درخواست حمايت دارم.