• واحد فروش: 32224210-031

Features

نام تجاری: سرو

گراماژ کاغذ مورد استفاده:  60 ، 70 گرم

ویژگی: 4 تقسیم کننده رنگی

امتیاز / مرغوبیت: قیمت عادلانه با کیفیت بالا و تجارب 45 ساله در امر تولید انواع دفاتر مدارس کلاسیک و سیمی که با ماشین های کاملا اتوماتیک ساخت کشور آلمان تولید می گردند.

موارد استفاده: مدارس و سایر آموزشگاه ها

بسته بندی: بسته های 12 تایی

دفاتر کلاسوری

دفاتر کلاسوری فانتزی سرو

نام تجاری: سرو

جلد دفاتر: مقوا و گلاسه منقوش در 5 رنگ، از جنس پلی پروپلین و سه بعدی( بر حسب سفارش مشتری)

امتیاز / مرغوبیت: قیمت عادلانه با کیفیت بالا و تجارب 45ساله در امر تولید انواع دفاتر مدارس کلاسیک و سیمی که با ماشین های کاملا اتوماتیک ساخت کشور آلمان تولید میگردند.

موارد استفاده:مدارس و سایر آموزشگاه ها

بسته بندی: دفاتر 40برگ در کارتن های 150جلدی

دفاتر40 برگ فانتزی وزیری سرو ، سروستان سپاهان

نام تجاری: سرو

جلد دفاتر: مقوا و گلاسه منقوش در 5 رنگ، از جنس پلی پروپلین و سه بعدی( بر حسب سفارش مشتری)

امتیاز / مرغوبیت: قیمت عادلانه با کیفیت بالا و تجارب 45 ساله در امر تولید انواع دفاتر مدارس کلاسیک و سیمی که با ماشینهای کاملا اتوماتیک ساخت کشور آلمان تولید می گردند.

موارد استفاده: مدارس و سایر آموزشگاه ها

بسته بندی: دفاتر 80 برگ در کارتن های 75 جلدی

دفاتر80 برگ فانتزی وزیری سرو

نام تجاری: سرو

جلد دفاتر:مقوا و گلاسه منقوش در 5 رنگ، از جنس پلی پروپلین و سه بعدی( بر حسب سفارش مشتری)

امتیاز / مرغوبیت: قیمت عادلانه با کیفیت بالا و تجارب 45ساله در امر تولید انواع دفاتر مدارس کلاسیک و سیمی که با ماشین های کاملا اتوماتیک ساخت کشور آلمان تولید می گردند.

موارد استفاده: مدارس و سایر آموزشگاه ها

بسته بندی: دفاتر 60 برگ در کارتن های 100جلدی

دفاتر 60 برگ فانتزی وزیری سرو ، سروستان سپاهان

نام تجاری: سرو

جلد دفاتر:مقوا و گلاسه منقوش در 5 رنگ، از جنس پلی پروپلین و سه بعدی( بر حسب سفارش مشتری)

امتیاز / مرغوبیت: قیمت عادلانه با کیفیت بالا و تجارب 45ساله در امر تولید انواع دفاتر مدارس کلاسیک و سیمی که با ماشین های کاملا اتوماتیک ساخت کشور آلمان تولید می گردند.

موارد استفاده:مدارس و سایر آموزشگاه ها

بسته بندی: دفاتر 100برگ در کارتن های 60جلدی

دفاتر 100 برگ وزیری سرو