آدرس: 

 اصفهان -چهارباغ پایین-کوچه مسجدسرخی- بازارچه نو

 تلفن: 

 031-32224210 / 031-32227468

 031-32201113 الی 14 / ۰۹۱۳۳۱۱۳۵۲۵

فکس: 

 031-32223469

 ایمیل: 

a.tajaddod[at]sarvestansepahan[dot]com